19 Μαΐ 2010

secret circles


" To defeat the great capitalist beast you have to create secret circles. Things have to be hidden so that they're not so easily understandable. "
Felix Kubin, #316 THE WIRE.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου