2 Οκτ 2010

✝ NO VIRGIN ✝


D34r m0mmy,
1 d0n+ kn0w why U l3t h1m h1+ m3 l1k3 +h4+. U w4+ch3d m3 cry 4$ h3 pu113d my h41r. U +h0ugh+ 1+ w4$ fuNNy wh3n h3 +0uch3d m3 +h3r3. 1 w4n+3d 2 g0 b4ck 2 +h3 0rphanagebutnowIamhere, 410n3. 1 w4n+3d 2 B +h3 g1rl U 41w4y$ w1$h3d 4. 1 d0n+ r3411y r3m3mb3r mu(h b3$1d3$ U pu++1ng +h3 p1ll0w 0v3r my m0u+h. 1 4m n0 v1rg1n.
-Sally
[το haunted γράμμα της witch artist ✝ NO VIRGIN ✝
προς τη μάνα της σε γραμματοσειρά drag. και από κάτω ένα drag κείμενο του οΟοΟΟ.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου