21 Μαρ 2014

το site της FYTINI, σε λίγες μέρες...


Η ΦΥΤΙΝΗ είναι ένα πρότζεκτ του μουσικο-εικαστικού ντουέτου ΦΥΤΑ και των φυλινάδων τους. Η ιδέα της Φυτίνης προέκυψε το Μάρτιο του 2013, μετά την κυκλοφορία του έργου “Βρέφη Σαλάτας”, μια συλλογή διασκευών πάνω στα ΦΥΤΑ από διάφορους DIY (αντι-)δημιουργούς/μουσικούς/εικαστικούς. Μέσα από αυτή τη συνεργασία μια νεοντανταϊστική ‘κοινότητα’ αναπτύχθηκε, που ήρθε κοντά για το “20 Χρόνια Φύκος”, μια σειρά καταστασιακών μπουρλεσκ χάπεννινινγκς στην Μπιεννάλε της Αθήνας τον Οκτώβριο του 2013. Κάτι μεταξύ web portal και net label, η Φυτίνη έχει στόχο να παρουσιάσει δημιουργούς που δεν ταιριάζουν στις συνηθισμένες σταθερές της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

Οι συνισταμένες γύρω από τις οποίες κινείται η Φυτίνη είναι πάνω-κάτω οι εξής:
Μας ενδιαφέρει η αποσταθεροποίηση της επικρατούσας ‘εναλλακτικής μουσικής’ της ελλάδας που θεωρούμε κλισέ και μη περιπετειώδη. Έτσι τα είδη / ο χώρος στον οποίο κινούμαστε είναι το DIY/messthetics, τα παρακλάδια του spoken-word και της ποίησης, πειραματικοί ντανταΙσμοί, το αφαιρετικό ποστπανκ, ό,τι έχει να κάνει με μέτα/άντι-τέχνη, το νεο-καμπαρέ/μπουρλέσκ, το κολλάζ, το αβάντ-ποπ, η ασόβαρη ΄σοβαρή μουσική’, το σημείο στο οποίο μουσική και περφόρμανς αρτ τέμνονται και γενικώς οτιδήποτε conceptually περίπλοκο. 

Θεωρούμε την καλλιτεχνική δημιουργία έναν ακόμη χώρο κοινωνικών ανταγωνισμών. Αναγνωρίζοντας ότι συγκεκριμένες φωνές και αφηγήσεις μονοπωλούν και κυριαρχούν στον δημόσιο χώρο/λόγο μας ενδιαφέρει οι άναδειξη περιθωριοποιημένων υποκειμενικοτήτων που φέρνουν άλλες οπτικές και σχετίζονται με διαφορετικούς τρόπους με την δημιουργική διαδικασία. Εμπνεόμενοι απ’της φεμινιστικές και κουήρ κοινότητες/θεωρίες προσπαθούμε να δημιούργησουμε έναν χώρο όπου φωνές που αποσιωπούνται απ’την κυριαρχία βρίσκουν τρόπους για να επικοινωνήσουν τα έργα τους.

Πιστεύουμε στην ελεύθερη διακίνηση της ψηφιακής μουσικής και όλες οι κυκλοφορίες της Φυτίνης μπορούν να κατεβούν δωρεάν από τη σελίδα μας. Συγχρόνως όμως αναγνωρίζουμε και τη σημασία σε κάποιες περιπτώσεις της προέκτασης του μουσικού έργου σαν κάτι με φυσική υπόσταση (δίσκος, σιντί, κασσέτα, γλάστρα κλπ).

Έχουμε υπόψη μας την επικινδυνότητα και τις παγίδες του θεάματος με το οποίο προσπαθούμε να αναμετρηθούμε προτάσσοντας το χιούμορ και την αποδόμηση ως αντίθετα στο χιπστερισμό και τη σοβαροφάνεια.

Σιχαινόμαστε τις πολιτικές του μεσάζοντα και δεν είμαστε δισκογραφική εταιρία με την παραδοσιακή έννοια. Είμαστε απλά ένας χώρος επικοινωνίας και προώθησης προτάσεων που θεωρούμε σημαντικές. Το προτζεκτ κινείται εθελοντικά και δεν αποσκοπεί στο κέρδος.

Ξεκινάμε επίσημα το Μάρτη 2014! Ψάχνουμε πάντα για καινούριους φύλους στην παρέα μας, οπότε αν θέλετε να μας στείλετε το ντέμο σας, γράψτε μας στο fytatheband@gmail.com
FYTINI is a project of the music/art duet FYTA and those around them. It came together as a concept in March 2013 after the release of the album “Salad Babies”, a collection of cover versions on FYTA from various DIY (anti-)creatives/musicians/artists. A neodadaist ‘community’ has sprung out of this, which came together for “Ficus Golden Jubilee”, a series of situationist burlesque happenings at the Athens Biennale in October 2013. Something between a web portal and a net label, Fytini’s purpose is to present creatives that do not fit in the usual canon of the greek music industry.

The parameters around which FYTINI operates are the following:

We are interested in the destabilisation of the dominant ‘alternative music’ of Greece, which we find cliche and unadventurous. Thus the area within which we move is around: DIY/messthetics, various strands of spoken-word and poetry, experimental dadaism, abstract post-punk, whatever is related to meta/anti-art, neo-cabaret/burlesque, collage, avant-pop, non serious ‘serious music’, the point at which music and performance art meet and in general whatever is conceptually complex. 

We believe that the fine art world is another space of social competition. Recognising that particular voices and narratives monopolise and dominate public space/dialogue, we are interested in the highlighting of marginal subjectivities that bring up other perspectives and relate to the creative process in different ways. Inspired by feminist and queer communities/ theories, we try to create a space where voices silenced by the majority find ways to communicate their work.

We believe in the free distribution of digital music and all FYTINI releases can be downloaded for free from our site. However, at the same time we recognise the importance in some cases of the extension of the musical work to something physical (vinyl, CD, tape, flowerpot etc).

We are familiar with the dangers and trappings of the spectacle, we try to deal with and against its complexities, positioning humour and deconstruction as antipodes to hipsterism and over-seriousness. 

We despise the politics of the mediator and we are not a record label of the old kind. We are just a space for communication and the promotion of work that we consider important. The whole project moves voluntarily and is not interested in profit. 

The website opens officially in March 2014! We are always looking for new releases / friends, so if you’d like to send us your demo, please write to info@fytini.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου