11 Ιουλ 2009

φαινόμενα

Τhe Phenomenal Handclap Band


T H E M O S T E C L E C T I C A N D G E N I U S F U S I O N O F T H E D E C A D E. T H E N E X T B I G T H I N G I S H E R E. L I S T E N T O I T N O W.


THE PHENOMENAL HANDCLAP BAND debut LP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου