3 Δεκ 2009

BIG
The bona fide sonic-shrapnel of the 69 student riots. The missing substance between Marmalade and Celluloid Records. Featuring early, rare, desperate and covert recordings by Vangelis, Gong, Art Ensemble Of Chicago, Brigitte Fontaine, Jean-Claude Vannier and members of Soft Machine, Popera Cosmic, Visitors, MAGMA, and Aphrodites Child. ΦΑΪΝΤΕΡΣ ΚΙΠΕΡΣ.
ΔΕ ΜΠΕ-ΙΓΚΡΕΚ-ΖΕ ΝΤΙΑΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου