25 Οκτ 2009

early hours


'Sadly, the future is no longer what is was' είναι η τριλογία του Leyland Kirby. Ο ίδιος αναφέρει:
"It could be said it's about the fragility of existence and about those times when we pace the streets for answers when the ground under our feet is not so stable.Those times when we feel invisible to all those around us as we continue to walk, searching for signals and connections, at a loss to our situation and looking for a new pathway forward.As a document it's emotional and personal, heartbreaking and gentle, it's a six month fairy tale from the big city complete with heroes and villains, with winners and losers."
Οι LDWR είναι ένα πειραματικό μουσικό project με τη συμμετοχή μουσικών από όλο τον πλανήτη. Κάθε μουσικός φτιάχνει κάποια τρακς ως παραλλαγή σε κάποιο μουσικό θέμα.
Η τελευταία παραλλαγή, #14, είναι του Leyland Kirby.

LDWR - Version 14 (Leyland Kirby).zip (59.44 MB)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου